komijanbaba , باباتقي مردي از كميجان

دوشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٢

ازدواج پدربزرگ
Mohammad Komijani
 
دوشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٢

کوزه گری هنری از زمان مادهای کميجان
Mohammad Komijani
 
دوشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٢

معرفی سايت های مرتبط
Mohammad Komijani
 
دوشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٢

ديه قتل نفس

خونبها

كربلايي علي بتازگي فرمان كدخدايي را از عاصم السلطنه گرفته و بشدت مورد حسادت برخي از افراد و كساني كه قبل از وي در اين سمت و پست تعيين كننده بودند قرار داشت .

يكي از كساني كه نسبت به كدخداي جديد بشدت حسودي ميكرد ، تصميم گرفته بود كه با دستاويز قرار دادن حادثة كوچكي ، آبروي كربلايي علي ،كدخدا جديدرا نزد خان مخدوش نموده و از اعتبار او بكاهد تا بلكه خان ، حكم كدخدايي را به همان افراد قبلي برگرداند .

وي با تحريك جواني از بستگانش ، او را وادار كرده بود تا در اولين فرصت با پسر كربلايي علي دعوا و مرافعه اي بكند تا موضوع اين دعوا به محضر خان كشانده شود .

قربانعلي كه از تقي بزرگتر بود ، با زني بنام زرين تاج كه دختر عمويش علي اكبرنايب بود ، ازدواج كرده بود و گويا اين خانوم ، كه بنا به مصلحت بازدواج او درآمده بود ، چندان علاقه اي به وي نداشته و مانند بقيه زنان خانه دار ، سرش چندان به زندگيش نبوده است .

يك روز كه قربانعلي در ميدان ده كنار ديوار ايستاده و پشتش را به ديوار تكيه داده بود ، جواني بنام احمد كه بخاطر كچلي سرش به احمد كچل معروف بود به قربانعلي نزديك شده و با طعنه باو ميگويد :

قربان بوي زرين تاج را ميدهي ، شايد هم گفته بود : قربانعلي بوي زرين تاج ازت مياد .

اگرچه اينكه مردي بوي زنش را بدهد امري طبيعي است ، ولي اينكه مرد بيگانه اي بوي زن او را بشناسد غير طبيعي و توهين آميز بوده و خلاصه ، قربانعلي اين توهين را تاب نياورده و چاقويش را در آورده و تا دسته در شكم گوينده فرو كرده بود و با يكضرب ديگر چاقو ، شاهرگ گردن طرف را زده بود .

 خون از گردن طرف فواره زده و او بر زمين افتاده و قربانعلي هم كه باصطلاح خونگير و خونزده شده ، همانجا هاج و واج مانده و گويا خودش هم از اين ضرب شست خودش بيخبر و متعجب شده بود .

گفته ميشود كه پيرزني از آنجا عبور ميكرده و وقتي به محل حادثه رسيده و زخم عميق و مرگبار طرف را نگاه كرده و قربانعلي را كه هاج و واج مانده و همانجا ايستاده مي بيند ، با خودش فكر ميكند كه الان فك و فاميلهاي ابنطرف مي رسند و تلافي مي كنند ، لذا فوراً يقة پيراهن قربانعلي را گرفته و كشيده و پاره نموده و به او تشر ميزند كه براي چي اينجا ايستاده اي ؟ فرار كن ، الان ميان ميكشنت .

قربانعلي كه از شدت ضربه دست پيرزن پيراهنش پاره شده و خودش از گيجي در آمده بود ، از محل حادثه گريخت و رفت كه رفت و ديگر هرگز برنگشت .[1]

خانوادة مقتول نزد عاصم السلطنه كه ارباب كميجان بود و عيسي آباد هم جزو املاك او بود ،  شكايت كردند و او عليرغم اينكه طرف متشاكي كدخدا و از نزديكان خودش بود ، چون جريان قتل مثل روز روشن بوده كدخدا را محكوم به پرداخت ديه و خونبها نمود و كربلا علي كه از اين حادثه شوكه شده بود و پسرش هم با دست خودش خود را سر به نيست كرده بود ، ناچار از فروش تمام باغات و آب و ملك خود در عيسي آباد و پرداخت خونبها گرديد .

ولي ايكاش همه چيز با پرداخت خونبها تمام ميشد ، اما خانواده و بستگان مقتول ول كن معامله نبودند و از زن و مرد و بزرگ و كوچك به انحاء مختلف ايجاد مزاحمت ميكردند و بالاخره هم كربلا علي كه از حوادث بعدي و آبروريزي احتمالي ميترسيد ، با وجود آنكه همة كس و كار و فك و فاميلش در عيسي آباد بودند و آباء و اجدادش  در گورستان آنجا دفن شده بودند ، علرغم اصرار و توصيه عاصم السلطنه مبني بر اسكان در عيسي آباد ، در حوالي سالهاي 1300 هجري شمسي ، يعني 80 سال قبل ، خانه و زندگيش را رها كرد و ناچار به كميجان مهاجرت نمود .

در كميجان مدتي را بعنوان مستأجر در منزل حاج حسين آقا زندگي ميكنند تا خانه اي در محل فعلي خانة پدربزرگم در محلة آقداش ميسازند ، دو تا از دخترانش را به همان بستگان و آشنايان عيسي آباد عروس ميكند ، ولي دختران سوم و چهارمش بنام معصومه و گل آفرين را به سيدقاسم حسيني و مشهدي قربان آقداشلي به همسري ميدهد كه از اولي سه پسر بنامهاي سيد محسن و سيدعباس و سيد احمد و از دومي سه بچه بنامهاي  فاطمه ، يحيي و صديق بدنيا آمدند و خودش در سنين جواني فوت ميكند .

روايت ميكنند كه كربلايي علي كه در روستاي خودش كدخدا بود و داراي ملك و املاك زيادي بود و برو بيا و كيا بيايي داشت ، وقتي مجبور به مهاجرت و سكونت در كميجان گرديد ، دچار افسردگي شديد شد و مدتها انزواطلبي پيشه كرد و گوشه گير شد و بعد از چندي در كميجان فوت نمود و همانجا در گورستان سراب مدفون گرديد و در كنارش هم قبر ساير بستگانش قرار دارد .

قبر پدرش كربلايي جبار كه سنگ آهكي سفيد حكاكي شده در آمره را داشت در قبرستان عيسي آباد در خرمنجيگه ( جايگاه خرمن يا خرمن جايگاه ) و در كنارة راه همدان قرار داشت و جاده از شمال آن قبر عبور ميكرد .[1]  اخيراً رضا جاويد ميگفت كه قربانعلي از راه برگشته و به قتل اعتراف كرد و حتي به سه بار مهلتي هم كه خان باو داده بود توجهي نكرده و هرسه بار صريحاً به قتل طرف اقرار كرد و خان نيز ناچار پدرش را به پرداخت ديه محكوم كرد ، خود قربانعلي هم بعد از پرداخت ديه راه غربت در پيش گرفت و رفت و ديگر باز نگشت .

Mohammad Komijani
 
دوشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٢

بابا تقی اهل عيسی آباد
Mohammad Komijani
 
دوشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٢

نسب باباتقي
Mohammad Komijani
 
دوشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٢

ماجراها

بنام خداوند جان و خرد

معرفي پدربزرگ

مشهدي تقي كميجاني معروف به جاويد فرزند كربلايي علي فرزند كربلايي جباراز اهالي عيسي آباد بود كه در سال1277 هجري شمسي معادل 1320 هجري قمري در قرية عيسي آباد بدنيا آمد و در زمان اوايل نوجواني اش بدليل ناامن شدن شرايط زندگي در روستايشان براي وي و خانواده اش ، ناچار از مهاجرت به كميجان گرديد و در آنجا پس از 84 سال زندگي و كار در سال 1361شمسي به رحمت ايزدي پيوست و بديار باقي شتافت .

او از طرف پدري ، پدربزرگ حقير ، گردآورندة اين مطالب است و من بدليل ارادتي كه با ايشان داشتم ، نميتوانم از ذكر كلمة پدربزرگ به او در نوشته هايم خودداري كنم .

برای کسب اطلاعات در مورد تاريخ و جغرافيای کميجان به اين آدرس برويد

Mohammad Komijani
 
دوشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٢

متن ماجراها

برای كسب اطلاعات درباره  تاريخ كميجان به اين آدرس برويد .

خداوند عالميان اووهمة اموات و مؤمنين و مؤمنات را بيامرزد و در رحمت خودش قرار دهد .

محمد كميجاني ( جاويدراد )

زمستان 1381

 [1]  اخيراً رضا جاويد ميگفت كه قربانعلي از راه برگشته و به قتل اعتراف كرد و حتي به سه بار مهلتي هم كه خان باو داده بود توجهي نكرده و هرسه بار صريحاً به قتل طرف اقرار كرد و خان نيز ناچار پدرش را به پرداخت ديه محكوم كرد ، خود قربانعلي هم بعد از پرداخت ديه راه غربت در پيش گرفت و رفت و ديگر باز نگشت .

Mohammad Komijani
 
خانه
آرشيو
پست الكترونيك

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانانساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدپرشين‌بلاگ