متن ماجراها

برای كسب اطلاعات درباره  تاريخ كميجان به اين آدرس برويد .

خداوند عالميان اووهمة اموات و مؤمنين و مؤمنات را بيامرزد و در رحمت خودش قرار دهد .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

محمد كميجاني ( جاويدراد )

زمستان 1381

 


[1] اخيراً رضا جاويد ميگفت كه قربانعلي از راه برگشته و به قتل اعتراف كرد و حتي به سه بار مهلتي هم كه خان باو داده بود توجهي نكرده و هرسه بار صريحاً به قتل طرف اقرار كرد و خان نيز ناچار پدرش را به پرداخت ديه محكوم كرد ، خود قربانعلي هم بعد از پرداخت ديه راه غربت در پيش گرفت و رفت و ديگر باز نگشت .

/ 0 نظر / 9 بازدید