فانوس

ماجراي چراغساري بابابزرگ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بابابزرگ كه در دشت حسن آباد زمين كشاورزي داشت يك شب براي آبياري رفته و با خودش چراغ فانوسي همراه برده بود ، چراغهاي فانوس گاهي اوقات به پت پت مي افتادند و دائماُ با پرپر زدن و خاموش روشن شدن اعصاب آدم را خورد ميكردند ، خلاصه آنشب هم چراغ فانوس بابابزرگ دچار حالت پت پت شده بود ، بابا كه هرچه سعي كرده بود ، قادر به اصلاح وضعيت چراغ و درست كردن آن نشده بود ، چراغ را بر روي يك سنگلاخ گذاشته بود و با بيل خو ضربة محكمي بر سر آن زده بود كه بر روي زمين پهن شده و براي هميشه خاموش شده بود.

افراد شوخ و بذله گو مثل شيخ هادي و ديگران اين جريان را بعنوان شوخي به اسم چراغسازي بابا بزرگ تعريف ميكردند  .

خدا رحمتش کند .

 

/ 0 نظر / 13 بازدید