کارهای عمومی

كارهاي عام المنفعه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در تمام طول عمرش زحمت كشيد و غير از امور شخصي در كارهاي عام المنفعه هم پيشقدم و فعال بود و براي مديريت و نظارت بر اجراي پروژه هاي عمومي هم خيلي فعال و جدي بود و از جمله مسئوليت پروژه هاي زير را بعهده داشت :

خدا خيرش بدهد.

/ 0 نظر / 7 بازدید