گنجشگ ها

ماجراي گنجشك ها <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

پدر بزرگم در جواني ناگزير از مهاجرت اجباري از عيسي آباد و از دست دادن تمام املاك خود شده بود و براي ايجاد يك باغ در اراضي پر از سنگ و قلوه سنگي آقداش خيلي زحمت كشيده بود ، به همين دليل از اينكه گنجشكها در ميان درختان بگردند و ميوه هاي آن را بخورند خيلي حساس بوده و در هر فرصتي كه بدست مي آورد آنها را معدوم ميكرد  .

سيزلرساغ اولون

/ 0 نظر / 8 بازدید