مدرسه دخترانه

اولين مدرسة دخترانه <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اولين مدرسه اي كه در كميجان براي آموزش دختران ساخته شد مدرسة 25 شهريور بود .

بنا به روايتي ، زمين آن از طرف خانم قدس السلطنة بيات اهدا شده بود ، اين خانم كه يكي ازهمسران  بزرگترين خوانين كميجان ( عاصم السلطنه ) بود ، قبلاً زمين محل احداث درمانگاه كميجان را نيز اهدا كرده بود .

در رابطه با احداث همين مدرسة دخترانه ، روزي مرحوم حاج اسد يزدي در صحرا پدربزرگم را ملاقات كرده و باو گفته بود :

ـ مشهدي تقي ، اگر دختري در خانه داري به مدرسه بفرست تا تعداد اين بچه ها زياد شوند و ما بتوانيم به بهانة آنها يك مدرسة دخترانه بسازيم .

پدربزرگم در پاسخ آنمرحوم گفته بود :

ـ من دختري كه بتواند به مدرسه برود ندارم و همة دخترانم ازدواج كرده اند ولي از همين امروز هزينة يك دختر مدرسه اي را بحساب من منظور كنيد تا آن مدرسه تأسيس شود .

ديدگاه او از همان زمان بر پيشرفت زنان در جامعه بود .

 

/ 0 نظر / 18 بازدید