قدرت

پي كني <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

يك ضلع زميني كه عموخسرو خريده و مشغول خانه سازي بود از طرف غرب با مسيل و سيلگاه مجاور بود و وقتي تصميم به ساختن خانه در آن زمين گرفت.

 پدر بزرگ گفت كه ضلع غربي را بايد تا عمق زياد پي كني كرده و با سنگ و ملات ماسه سيمان ، ديوار سنگي ضخيمي بسازند تا براي هميشه خيالشان از خطر سيل راحت باشد .

براي پي كني كارگري بنام قدرت فرزند ميرعلي را كه قده ميگفتند اجير كردند ، قدرت هي ميكند و عمق پي را زياد ميكرد و پدربزرگم ميگفت بازم بكن ، و او هم هر از گاهي مي آمد و از پدربزرگ مي پرسيد بيا ببين كافيه ؟

بعد از چند بار ديدن و گفتن ، بالاخره به كارگرش گفت:

 وقتي كار تمام خواهد شد كه قد تو كاملاً در داخل پي قرار گرفته و از دور قابل ديدن نياشد  ديگر نپرس آنقدر بكن تا تمام شود . همين نظارت دقيق باعث شده كه آن پي و ديوارش علرغم مجاورت دائمي با سيل و سيلاب ، بعد از گذشت بيش از سي سال پايدار و بدون هرگونه عارضه اي برقرار بماند .

پايدار باشيد

/ 0 نظر / 14 بازدید